Inleiding

Het Woordenboek Latijn-Nederlands wordt uitgegeven in een paperback- en gebonden uitgave en in een on-line editie op www.latijnnederlands.nl. De webeditie wordt regelmatig geactualiseerd met verbeteringen en aanvullingen en verschilt dus van de boeken.

De webeditie biedt verder geavanceerde zoekmogelijkheden en is daarmee bijzonder geschikt voor educatief en professioneel gebruik. Met deze webversie is het bijvoorbeeld mogelijk om specifiek te zoeken op Nederlandse woorden die in vertalingen voorkomen.

De webeditie is alleen toegankelijk voor licentiehouders (zie beneden).

Colofon

Het redactieteam van het Woordenboek Latijn/Nederlands bestond uit de volgende personen, met vermelding van een – vereenvoudigde – aanduiding van hun inbreng: Ronald Blankenborg, Sé Lenssen, Emilie van Opstall, Marijke Ottink, Mischa Veldman (eerstelijn vertalers), Machtelt Bolkestein, Wichert Claassen, Daan den Hengst, Jan de Jong, Sé Lenssen, Rodie Risselada (redacteuren), Wolfgang de Melo (controle klinkerlengte), Ronald Blankenborg, Ineke Blijleven, Jan de Jong, Jan Vonk (eindredactie en computerondersteuning) en Harm Pinkster (hoofdredacteur).

De webversie van het woordenboek is ontwikkeld door Impressie B.V.

Dit woordenboek is gebaseerd op het PONS Globalwörterbuch Lateinisch-Deutsch, 2e neubearbeitete Auflage 1986, korrigierter Nachdruck 1988, uitgegeven door Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung GmbH.
Dit woordenboek kwam mede tot stand dankzij een subsidie van het Ministerie van OC en W.

Zevende herziene druk
Copyright © 2018 , Amsterdam University Press, Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Licentie-informatie

De on-line editie van het Woordenboek Latijn-Nederlands is alleen toegankelijk voor licentiehouders.
Er worden twee soorten licenties aangeboden: een institutionele licentie ('multi user'), waarmee een organisatie als geheel toegang heeft tot de website en een persoonsgebonden licentie ('single user'), waarmee één persoon toegang heeft tot de website.

Institutionele licentie

Met de institutionele licentie op www.latijnnederlands.nl kunt u het Woordenboek Latijn-Nederlands raadplegen vanaf elke werkplek waarvan het IP-adres of de IP-range is aangemeld. Toegang tot het Woordenboek Latijn-Nederlands kost € 239,- per jaar, excl. 21% BTW. Voor universitaire netwerken gelden andere voorwaarden, op te vragen bij SURF-diensten of bij abonnementen@aup.nl.

Persoonsgebonden licentie

Met een persoonsgebonden licentie op www.latijnnederlands.nl kunt u het Woordenboek Latijn-Nederlands raadplegen via een gebruikersnaam en wachtwoord-combinatie. Een persoonsgebonden licentie op het Woordenboek Latijn-Nederlands kost € 45,- per jaar, incl. 21% BTW.
Kopers van de papieren versie van het Woordenboek Latijn kunnen toegang krijgen tot de website via de code die voorin het boek is opgenomen.

Opgeven voor een licentie

Als u alleen een licentie wilt op het Woordenboek Latijn-Nederlands kunt u zich opgeven door een een e-mail sturen met uw NAW-gegevens naar abonnementen@aup.nl.
Meer informatie over de uitgave van het Woordenboek Latijn-Nederlands: www.aup.nl/lane.